O autorze
W 1980 ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie odbyłem aplikację sądową (1981–1983), później adwokacką (1984–1987). Przebywałem także na stażu w Zurychu (1985). Od 1987 praktykowałem jako adwokat. Od 1993 do 1996 byłem zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu, następnie przedstawicielem prezydenta w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1997–2000 pełniłem funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 1998 do 2000 był p.o. szefa Kancelarii. W 2000 byłem odpowiedzialny za kierowanie kampanią wyborczą w walce o reelekcję Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 2000 natomiast zasiadałem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 1999 należałem do grona członków-założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zostałem również wybrany do Zarządu Krajowego. W 2001 po raz pierwszy uzyskałem mandat poselski z okręgu warszawskiego. Objąłem funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Przewodniczyłem także Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej, a w 2003 przez krótki okres sprawowałem funkcję członka komisji śledczej ds. tzw. afery Rywina (zastąpiła mnie w komisji Anita Błochowiak). W maju 2004 zostałem powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki. Byłem członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005. W wyborach parlamentarnych w 2005 ponownie zostałem wybrany z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (zdobywając największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów SLD). W wyborach parlamentarnych w 2007 i 2011 po raz trzeci i czwarty uzyskałem mandat poselski. 11 stycznia 2008 zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji śledczej do zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy.

Z PRAWA na lewo

Premiera książki "Z PRAWA na lewo" już 17 października
Premiera książki "Z PRAWA na lewo" już 17 października mat. prasowe
Już 17 października premiera mojej książki „Z PRAWA na lewo”. Wszyscy, do których dotarła informacja na temat zbliżającej się daty zasypują mnie pytaniami o to jaka ona będzie. Czego możecie spodziewać się po wspomnianym tytule?

"Z PRAWA na lewo" to książka o mnie, ale nie tylko. Czytelnik dowie się z niej o wydarzeniach, które towarzyszyły mi przez ubiegłe lata. Znajdziecie historie od czasów moich studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aż po chwilę obecną. Moja droga, przemyślenia, analiza sytuacji politycznej, osobiste wybory, jak i towarzyszący mi w tym czasie ludzie.

Ta książka jest bardzo szczera. Warto jednak wyraźnie powiedzieć, że wszyscy liczący na to, że znajdą tam plotki lub historie mające charakter sensacji mogą nie spełnić swoich oczekiwań.

"Z PRAWA na lewo" to opowieść o tym co działo się w ostatnich dwudziestu trzech latach. Książka odpowiada na pytania dlaczego niektóre z wydarzeń potoczyły się w Polsce tak, a nie inaczej, jak również kto w kontekście opisywanych wydarzeń jak na nie reagował.

Przedstawione w „Z PRAWA na lewo” sytuacje pokazują jak bardzo ważna jest dla mnie Polska. Kraj, Rzeczpospolita będąca gwarantem praw i wolności obywatelskich. Opisuję w niej historie związane z procesem legislacyjnym, w tym rolę Prezydenta RP w całym tym procesie.


Gwarantuję Wam, że w książce znajdziecie wiele interesujących informacji, bo i wokół mnie działo się wiele. Czasem zastanawiam się, czy nie zbyt wiele... jednak... chyba nie…

Jestem człowiekiem prowadzącym aktywny i dynamiczny tryb życia. Ważne jest dla mnie poczucie, że działam w interesie społecznym. Lubię działać po to, aby ludziom żyło się lepiej, aby byli najzwyczajniej w świecie szczęśliwsi. To staram się pokazać i opisać w książce „Z PRAWA na lewo”.
Trwa ładowanie komentarzy...